Kunt u geen antwoord vinden op uw vraag of wilt u om een andere reden met ons in contact komen, dan kunt u hier een helpdesk ticket aanmaken. Om onze dienstverlening te verbeteren, registreren wij uw vragen onder een ticket ID. Wij zullen uw bericht zo spoedig mogelijk behandelen en indien nodig verdere actie ondernemen.


Kennisbank
Prijsbeleid & Aanbiedingen
Alle offertes, aanbiedingen en vermelde prijzen op onze websites zijn vrijblijvend, met inachtneming van de in de offerte gestelde termijn voor aanvaarding. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte, de aanbieding of de op de website vermelde prijs betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Alle overeenkomsten komen pas tot stand wanneer deze door VentureHills B.V. schriftelijk (per email of gewone post) zijn bevestigd. Hiervan is sprake nadat door VentureHills B.V. een bevestiging van de order is verzonden naar de afnemer. VentureHills B.V. kan niet aan zijn offertes, aanbiedingen of op de website vermelde prijzen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, aanbiedingen of vermelde prijzen op de website, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De in een offerte of aanbieding of op onze website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Indien u gebruik wilt maken van een kortingscoupon, dan dient u dat aan te geven in de eerste stap bij het plaatsen van uw bestelling.